I Postanowienia Ogólne


– Sklep Internetowy Żużel Fan (zwany dalej sklep internetowy) działający pod adresem www.zuzel-fan.pl prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej pamiątek sportowych dla kibiców.
– Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski.
– Właścicielem sklepu internetowego jest firma Sport Ekspert Elżbieta Klemencka znajdująca się pod adresem: Łódź, ul. Rzgowska 109, kod pocztowy 93-153. NIP 729-194-50-50, Regon 471696710.
– Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email info@zuzel-fan.pl lub formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
– Wszystkie ceny towarów podane w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
– Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe i wolne od wad.
– Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.


II Procedura składania i realizacji zamówień


– Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.
– W przypadku braku towaru w magazynie klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniem czasu oczekiwania i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia.
– Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień
– W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).
– Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia.
– Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
gotówka przy odbiorze
przelew na konto sklepu
płatność online za pośrednictwem serwisu Transferuj.PL
Aktualne koszty wysyłki podane są na stronie „Koszty wysyłki”.


III Gwarancje i reklamacje


– Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz zwrotu, który znajduję się w dziale BIURO OBSŁUGI KLIENTA.

– Formularz zwrotu powinien być wysłany przez Klienta za pośrednictwem naszej strony. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza prześlemy potwierdzenie jego otrzymania.

– Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni liczonym od daty odstąpienia od umowy. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.

– Zwrot jest możliwy tylko w przypadku , gdy towar nie nosi śladów użytkowania lub w żaden sposób nie został uszkodzony. 

– Towar powinien zostać odesłany przez Klienta w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu oraz  powinien posiadać komplet metek.

– Zwrot pieniędzy następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

– Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on -line.

– Towary w których stwierdzono wady należy odsyłać paczką lub listem poleconym wraz z paragonem na adres firmy Sport Ekspert ul.Rzgowska 109 Łódź 93-153. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

– W przypadku uznania reklamacji klient otrzyma pełnowartościowy produkt bądź zwrot pieniędzy. Zwracamy także koszty odesłania wadliwego towaru.


IV Polityka prywatności


– Dane osobowe przekazywane przez kupującego są przetwarzane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu realizacji umowy.
– Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach.
– Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych chyba, że klient wyrazi na to zgodę.
– Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.


V Postanowienia końcowe


– W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.
– Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
– O każdej zmianie regulaminu poinformujemy klienta poprzez wiadomość e-mail na adres jaki podał przy rejestracji. Wiadomość będzie zawierała cały regulamin oraz wyszczególnione fragmenty które uległy zmianie.
– Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Klientem a Sklepem Internetowym będziemy rozstrzygać na drodze negocjacji dążąc do polubownego zakończenia sporu. W przypadku sporu sądowego, sądem właściwym jest sąd właściwości ogólnej albo przemiennej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.